Mercedes-Benz CLA-Class: Silnik

Problem

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Żółta lampka
ostrzegawcza diagnostyki silnika świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

Może występować usterka, na przykład:

 • w układzie sterowania pracą silnika

 • w układzie wtryskowym

 • w układzie wydechowym

 • w układzie zapłonowym (w pojazdach z silnikiem benzynowym)

 • w układzie paliwowym

W wyniku tego parametry emisji spalin mogą zostać przekroczone i silnik może pracować w trybie awaryjnym.

Niezwłocznie udać się do fachowego serwisu.

Pojazdy z silnikiem wysokoprężnym: zbiornik paliwa został całkowicie opróżniony.

Po zatankowaniu uruchomić silnik trzy lub cztery razy, kolejno po sobie.

 • Gdy żółta lampka ostrzegawcza diagnostyki silnika gaśnie, tryb awaryjny jest zakończony. Pojazd nie musi być poddawany kontroli.

 • Żółta lampka
  ostrzegawcza rezerwy paliwa świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

  Poziom paliwa osiągnął rezerwę.

  Po spadku poziomu paliwa poniżej rezerwy funkcje ogrzewania postojowego są wyłączone.

  Zatankować na najbliższej stacji paliw.

  Czerwona lampka
  ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się na początku skali.

  Czujnik temperatury wskaźnika temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony.

  Temperatura płynu chłodzącego nie jest monitorowana. Jeśli płyn chłodzący jest zbyt gorący, może dojść do uszkodzenia silnika.

  Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik. Przerwać jazdę!

  Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

  Skontaktować się z fachowym serwisem.

  Czerwona lampka
  ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje.

  Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.

  Jeśli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, dopływ powietrza do chłodnicy silnika może być utrudniony lub wentylator elektryczny chłodnicy silnika może być uszkodzony.

  Płyn chłodzący jest za gorący i silnik nie jest wystarczająco chłodzony.

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

  Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

  Opuścić pojazd i oddalić się od pojazdu, aż do schłodzenia silnika.

  Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i ewentualnie dolać, przestrzegając przy tym wskazówek ostrzegawczych.

  Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany, zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.

  Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).

  Dopiero gdy temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 C, uruchomić ponownie silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.

  Dojechać do najbliższego fachowego serwisu.

  Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

  Czerwona lampka
  ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
  Płyn chłodzący przekroczył temperaturę 120 C. Dopływ powietrza do chłodnicy silnika może być utrudniony lub poziom płynu chłodzącego może być za niski.

  OSTRZEŻENIE

  Silnik nie jest wystarczająco chłodzony i może zostać uszkodzony.

  Nie należy jechać z przegrzanym silnikiem. Jazda z przegrzanym silnikiem może prowadzić do zapłonu płynów, które w wyniku nieszczelności lub rozlania przedostały się do komory silnika.

  Para z przegrzanego silnika może poza tym spowodować ciężkie poparzenia, nawet jeśli otwarta zostanie tylko pokrywa komory silnika.

  Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

  Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

  Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik.

  Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

  Opuścić pojazd i oddalić się od pojazdu, aż do schłodzenia silnika.

  Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i ewentualnie dolać, przestrzegając przy tym wskazówek ostrzegawczych.

  Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany, zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.

  Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).

  Dojechać do najbliższego fachowego serwisu bez przekraczania temperatury płynu chłodzącego 120 C.

  Unikać dużego obciążania silnika (np. jazdy pod górę) oraz jazdy z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem.

  Układy bezpieczeństwa

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Czerwona lampka ostrzegawcza hamulców świeci się, podczas gdy silnik pracuje. Dodatko ...

  Układy ułatwiające jazdę

  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania Czerwona lampka ostrzegawcza odległości świeci się podczas jazdy. Odległoś ...

  Zobacz tez:

  Zmiana koła
  Podczas podnoszenia samochodu podnośnikiem należy prawidłowo umieścić podnośnik. Nieprawidłowe umieszczenie podnośnika może spowodować uszkodzenie samochodu lub obrażenia ciała. Przed ...

  Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
  Rys. 279 Pokrywa bagażnika: wymontowanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej Rys 280 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej: wspornik Płaską stronę przekładanego ostrza wkrętaka umieścić w s ...

  Przywrócenie pozycji siedzenia tylnego
  Odchylic oparcia przesuwajac je do tyłu do momentu usłyszenia dźwięku zablokowania obu mechanizmów blokujących. Ostrzeżenie. Prawidłowe zablokowanie oparcia zagwarantowane jest schowaniem się ...

  Categorie