Audi A4: Wiersz informacji na wyświetlaczu zestawu wskaźników

Audi A4 –> Obsługa –> System adaptive cruise control (ACC) –> Informacje dla kierowcy –> Wiersz informacji na wyświetlaczu zestawu wskaźników

Informacje tekstowe i symbole pojawiające się w tym polu wyświetlacza nie sq wyświetlane w sposób ciągły.

Rys. 116 Zestaw wskaźników: wiersz informacji
Rys. 116 Zestaw wskaźników: wiersz informacji

Opóźnienia czasowe (np. Opóźnienia czasowe (np. es))

Różne symbole dla opoźnień czasowych -strzałka- => rys. 116 pojawiają się, kiedy ustawienia zostaną zmienione.


Symbol wskazuje, że gong (akustyczny
sygnał ostrzegawczy) jest wyłączony.

Informacja tekstowa ... (trzy białe kropki) pojawia się, jeżeli nie można wprowadzić ustawienia przy użyciu dźwigni. Mogły tu pojawić się następujące powody:

Wyłączenie ACC

Informacja tekstowa ACC Abschaltung pojawia się w samochodziez przekładnią ręczną. Jeżeli pedał sprzęgła będzie zbyt długo naciskany (dłużej niż ok. 20 sekund), system adaptive cruise control samoczynnie się wyłączy. Jako potwierdzenie odezwie się gong.

System ACC niedostępny

Informacja tekstowa ACC nicht verfiigbar (system ACC niedostępny) pojawia się, jeżeli np. przekroczona zostanie temperatura hamulców, System adaptive cruise control jest wtedy tymczasowo niedostępny.

Jako sygnalizacja odzywa się gong.

System ACC niedostępny!

Informacja tekstowa ACC nicht verfiigbar! (system ACC niedostępny) pojawia się w razie wystąpienia usterki. System adaptive cruise control zostaje wyłączony. Jako sygnalizacja odzywa się gong. Zlecić sprawdzenie systemu w specjalistycznym serwisie.

Czujnik ACC, widoczność!

Informacja tekstowat ACC Sensor Sicht! pojawia się, kiedy system ACC nie może już zagwarantować prawidłowej identyfikacji objektów.

System adaptive cruise control zostaje wyłączony. Jako sygnalizacja odzywa się gong.

Czujnik ACC jest zabrudzony lub zakryty (np. liście, śnieg). Aby przywrócić funkcję czujnika, należy oczyścić czujnik => strona 99, rys. 106

Liczba obrotów !

Informacja tekstowa Drehzahl! (liczba obrotów!) pojawia się w samochodzie z przekładnią ręczną, kiedy podczas przyspieszania lub hamowania z systemem adaptive cruise control, kierowca jednocześnie nie przełączył biegu w górę lub w dół i w ten sposób przekroczył dopuszczalną graniczną liczbę obrotów. Prowadzi to do nego wyłączenia się systemu adaptive cruise control. Jako sygnalizacja odzywa się gong.

Uruchomienie E S P

Informacia tekstowa ESP Eingriff (uruchomienie ESP) pojawia się, kiedy elektroniczny program stabilizujący (ESP) włączy swoją funkcję nulacii W takiej sytuacji następuje automatyczne wyłączenie systemu adaptive cruise control. Jako sygnalizacja odzywa się gong.

Prędkośćjazdy (km/h)

Oczekiwana prędkośćjazdy w km/h pojawia się zawsze po zapamiętaniu i po zmianie prędkości w systemie adaptive cruise control  strona 102, "Zapamiętywanie prędkości jazdy" i => strona 102, "Zmiana zapamiętanej prędkości".

Graniczna prędkość jazdy

Informacja tekstowa Geschwindigkeitsgrenze (graniczna prędkość jazdy) pojawia się, jeżeli aktualna prędkość jazdy jest zbyt mała dla wprowadzenia albo dla utrzymania prędkości oczekiwanej.

Podczas utrzymywania prędkości oczekiwanej, prędkość jazdy musi wynosić co najmniej 30 km/h. Przy prędkościach jazdy poniżej 20 km/h, regulacja prędkości zostaje wyłączona.

Przy prędkościach jazdy powyżej 200 km/h (przekroczenie) system pozostaje nadal aktywny i reguluje do 200 km/h, kiedy kierowca zdejmie nogę z pedału przyspieszenia.

Brak regulacji odstępu

Informacja tekstowa Keine Abstandsregelung (brak regulacji odstępu) pojawia się, kiedy system ACC przez dłuższy czas nie zidentyfikował żadnych obiektów. Chwilowo następuje brak regulacji odstępu od poprzedzających samochodów. System ACC nie zostaje wyłączony, z tego względu konieczna jest zwiększona spostrzegawczości Informacja tekstowa Keine Abstandsregelung (brak regulacji odstępu) może mieć następujące przyczyny:

Czujnik ACC znajduje się w kratce ozdobnej z przodu, z prawej strony => strona 99, rys. 106. W razie niesprawności spowodowanej silnym zabrudzeniem należy to miejsce oczyścić, aby przywrócić działanie czujnika.

Hamulec parkowania !

Informacja tekstowa Parkbremse ! (hamulec parkowania) pojawia się, kiedy uruchomiony zostanie hamulec parkowania. System adaptiye cruise control zostaje wyłączony. Jako sygnalizacja odzywa się gong.

Położenie dźwigni przełączania !

Informacja tekstowa Schalthebelposition ! (położenie dźwigni przełączania) pojawia się w samochodzie z przekładnią ręczną, kiedy nie został włączony bieg do przodu, tzn. kiedy włączony jest bieg wsteczny, lub 1-szy, albo kiedy dźwignia znajduje się w położeniu biegu jałowego. W tych położeniach dźwigni system adaptive cruise control nie jest dostępny.

Położenie dźwigni zmiany zakresów !

Informacja tekstowa Wahlhebelposition ! (położenie dźwigni) pojawia się w samochodzie w przekładnią automatyczną, po przesunięciu dźwigni w położenie N. W tym położeniu dźwigni system adaptiye cruise control nie jest dostępny.

Wskazanie na wyświetlaczu zestawu przyrzadow

Rys. 115 Zestaw wskaźników : wskazanie na wyświetlaczu Kolejne naciskanie przycisku [RESETjw dźwigni wycieraczek pozwala wybrać, czy w tym polu wy& ...

Przejęcie regulacji przez kierowcę

Przejęcie regulacji przez kierowcę wzywa kierowcę, aby samodzielnie przejął sytuację. Rys. 117 Zestaw wskaźników: przejęcie reg ...

Zobacz tez:

Zapinanie i regulacja pasów bezpieczeństwa
Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących pasa bezpieczeństwa oraz wskazówek na temat prawidłowego użycia pasa bezpieczeństwa. Schemat podstawowy Ustawić położenie fotela. Oparcie fotela musi być us ...

Podgrzewanie kierownicy
Włączanie/wyłączanie podgrzewania kierownicy Kiedy podgrzewanie kierownicy działa, świeci się lampka kontrolna. Z podgrzewania kierownicy można korzystać, gdy przycisk rozruchu ustawiony je ...

Procedura dla wersji benzynowych
Procedura jest następująca: zaciągną hamulec postojowy; ustawić dśwignię zmiany biegów w położeniu luzu (dla automatycznej skrzyni biegów w pozycje P lub N); wcisną do oporu pe ...

Categorie