Lexus IS300h: Automatyczna zmiana ustawienia lusterek przy cofaniu (w niektórych wersjach)

Lexus IS300h –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Regulacja ustawienia kierownicy i lusterek wstecznych –> Zewnętrzne lusterka wsteczne –> Automatyczna zmiana ustawienia lusterek przy cofaniu (w niektórych wersjach)

Gdy jedno z lusterek ("L" lub "R") jest wybrane przyciskiem wyboru lusterka, to po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne lusterka wsteczne samoczynnie pochylają się nieco w dół, aby zapewnić lepszą widoczność podłoża.

Gdy nie jest wybrane żadne lusterko (przyciski wyboru lusterka w pozycji neutralnej), funkcja ta nie działa.

Regulacja ustawienia lusterka, gdy włączony jest bieg wsteczny

Dokonać regulacji lusterka, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu R.

Ustawienie lusterka zostanie zapamiętane i będzie automatycznie wywoływane po ustawieniu dświgni przekładni napędowej w położeniu R.

Zapamiętany kąt pochylenia lusterka w dół połączony jest z ich normalnym ustawieniem (ustawieniem, gdy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w położeniu innym niż R). Dlatego też, jeżeli zostanie zmienione normalne ustawienie lusterek, zmieni się również ich ustawienie przy cofaniu.

Po zmianie ustawienia normalnego ustawienia lusterek należy wyregulować ustawienie przy cofaniu.

Ustawienie lusterek można zmieniać, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY lub ON.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora 12-woltowego

Funkcja automatycznego składania i rozkładania lusterek zostanie ustawiona jako wyłączona. Aby ją włączyć, należy ponownie nacisnąć przycisk

Gdy lusterka ulegną zaparowaniu

Zewnętrzne lusterka wsteczne można oczyścić z pary, korzystając z funkcji usuwania zaparowania. Należy włączyć usuwanie zaparowania tylnej szyby, aby włączyć usuwanie zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych.

Automatyczna regulacja kąta lusterka (w niektórych wersjach)

Żądany kąt ustawienia lusterka może być wprowadzony do pamięci i przywo- ływany automatycznie przez pamięć ustawień do jazdy.

Funkcja automatycznego przyciemniania wewnętrznego lusterka wstecznego (w niektórych wersjach)

Gdy przeciwoślepieniowe wewnętrzne lusterko wsteczne działa w trybie automatycznego przyciemniania, wraz z nim reagują również zewnętrzne lusterka wsteczne, odpowiednio ograniczając blask odbicia.

Korzystanie z trybu automatycznego przy niskiej temperaturze otoczenia

Jeżeli tryb automatyczny jest używany wwarunkach niskiej temperatury otoczenia, lusterka mogą zamarznąć, w wyniku czego ich automatyczne składanie i rozkładanie może okazać się niemożliwe. W takiej sytuacji należy usunąć z nich lód i śnieg, a następnie ustawić je w trybie ręcznym lub zmienić ich położenie bezpośrednim naciskiem dłoni.

Ustawienia własne

Tryb automatycznego składania i rozkładania lusterek można zmieniać.


O tym należy pamiętać podczas jazdy samochodem

Należy stosować następujące środki ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do utraty panowania nad samochodem i wypadku, grożącego śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Gdy lusterko się przemieszcza

Należy uważać, aby przemieszczające się lusterko nie przycisnęło dłoni, poniewa ż grozi to odniesieniem obrażeń i jego uszkodzeniem.

Gdy włączona jest funkcja usuwania zaparowania zewnętrznych lusterek wstecznych

Nie dotykać zwierciadeł lusterek wstecznych, ponieważ ich powierzchnia może być silnie rozgrzana i spowodować poparzenia.

Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek

Korzystanie z przełącznika Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewnętrzne lusterka wsteczne. Ponowne naciśnięcie tego przycisku ...

Otwieranie, zamykanie okien bocznych i okna dachowego

...

Zobacz tez:

Informacje ogólne
Info  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa". COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS składa się z funkcji ostrzegania o odległości z autonomiczną funkcją ha ...

Dźwignia kierunkowskazów i świateł drogowych
Za pomocą dźwigni, oprócz kierunkowskazów można również obsługiwać światła drogowe, światła parkowania i sygnał świetlny. Rys. 42 Dźwignia kierunkowskaz&oacu ...

Awaryjne odblokowanie kluczyka zapłonu
W razie niesprawności w instalacji elektrycznej może się zdarzyć, że kluczyka zapłonu nie można będzie wyjąć. Rys. 22 Wyłącznik zapłonu z kluczykiem Jeżeli kluczyka zapł ...

Categorie