Lexus IS300h: Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek

Korzystanie z przełącznika

Korzystanie z przełącznika


Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewnętrzne lusterka wsteczne.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewn ętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji.

Ustawianie trybu automatycznego (w niektórych wersjach)

Tryb automatyczny umożliwia, by składanie i rozkładanie lusterek było połączone z blokowaniem/odblokowaniem drzwi.

Aby ustawić tryb automatyczny, należy nacisnąć wyłącznik "AUTO".

Ustawianie trybu automatycznego (w niektórych wersjach)


Lampka kontrolna zacznie się świecić.

Ponowne naciśnięcie wyłącznika spowoduje powrót do trybu ręcznego.

Regulacja ustawienia

Naciskając przycisk, wybrać lusterko, które ma być regulowane. Lewe Prawe Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku, spowoduje ...

Automatyczna zmiana ustawienia lusterek przy cofaniu (w niektórych wersjach)

Gdy jedno z lusterek ("L" lub "R") jest wybrane przyciskiem wyboru lusterka, to po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne lusterka wsteczne samoczynnie pochylaj ...

Zobacz tez:

Korzystanie z funkcji sterowania głosem
Działanie systemu Kolejność i treść poleceń podana jest w poniższych listach. W tabelach pokazano kolejność poleceń głosowych i odpowiedzi systemu dla każdej dostępnej funkcji. oznacza liczbę lub zapisaną etykietę do wstawien ...

Zakładanie trój punktowych pasów bezpieczeństwa i ułożenie pasa u kobiet ciężarnych
Rys. 182 Ułożenie pasa u kobiet ciężarnyc Również kobiety ciężarne powinny zawsze zapiąć się pasem bezpieczeństwa. Ustawić prawidłowo przednie siedzenie i zagł&oac ...

Koła
OBRĘCZE KÓł I OPONY Obręcze kół wykonane są z wytłoczki stalowej lub ze stopu lekkiego. W wyciągu homologacji podane są ponadto wszystkie opony homologowane. OSTRZEŻENIE W przypadk ...

Categorie