Lexus IS300h: Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek

Korzystanie z przełącznika

Korzystanie z przełącznika


Nacisnąć przycisk, aby złożyć zewnętrzne lusterka wsteczne.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót zewn ętrznych lusterek wstecznych do normalnej pozycji.

Ustawianie trybu automatycznego (w niektórych wersjach)

Tryb automatyczny umożliwia, by składanie i rozkładanie lusterek było połączone z blokowaniem/odblokowaniem drzwi.

Aby ustawić tryb automatyczny, należy nacisnąć wyłącznik "AUTO".

Ustawianie trybu automatycznego (w niektórych wersjach)


Lampka kontrolna zacznie się świecić.

Ponowne naciśnięcie wyłącznika spowoduje powrót do trybu ręcznego.

Regulacja ustawienia

Naciskając przycisk, wybrać lusterko, które ma być regulowane. Lewe Prawe Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku, spowoduje ...

Automatyczna zmiana ustawienia lusterek przy cofaniu (w niektórych wersjach)

Gdy jedno z lusterek ("L" lub "R") jest wybrane przyciskiem wyboru lusterka, to po włączeniu biegu wstecznego zewnętrzne lusterka wsteczne samoczynnie pochylaj ...

Zobacz tez:

Włączanie autoalarmu w stan czuwania
Zamknąć wszystkie drzwi, pokryw ę bagażnika i pokrywę silnika, a następnie zablokować drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka lub zdalnego sterowania. U ...

Włączanie świateł drogowych
Wcelu włączenia świateł drogowych należy przy włączonych światłach mijania odepchnąć od siebie dśwignię wyłącznika. Wcelu wyłączenia świate ...

Siedzenia przednie regulowane ręcznie
Regulacja wzdłużna Podnieść dśwignię A i przesuną siedzenie do przodu lub do tyłu; w pozycji jazdy ręce powinny być lekko zgięte i trzymać koło kierownicy. Regulacja wysokoś ...

Categorie