Lexus IS300h: Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Lexus IS300h –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie hybrydowego układu napędowego w przypadku, gdy akumulator 12-woltowy ulegnie rozładowaniu.

Można również skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Upewnić się, że kluczyk został zabrany z samochodu.

  W niektórych sytuacjach podczas podłączania przewodów rozruchowych (lub urządzenia rozruchowego) może dojść do uruchomienia alarmu i zablokowania drzwi.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Otworzyć pokrywę silnika ( S. 513) i pokrywę skrzynki bezpieczników.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Odpiąć zatrzaski.
 2. Odsunąć uchwyty na bok pokrywy, aby usunąć blokad ę i unieść pokrywę, równocześnie odciągając płytkę blokującą.
 3. Otworzyć pokrywę zacisku do awaryjnego rozruchu.

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Gdy zostanie rozładowany akumulator 12-woltowy


 1. Podłączyć zacisk dodatniego przewodu rozruchowego do zacisku awaryjnego rozruchu tego samochodu.
 2. Podłączyć zacisk drugiego końca dodatniego przewodu rozruchowego do bieguna dodatniego (+) akumulatora w drugim samochodzie.
 3. Podłączyć zacisk ujemnego przewodu rozruchowego do bieguna ujemnego (-) akumulatora w drugim samochodzie.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze stałym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia tego samochodu, z dala od zacisku awaryjnego rozruchu i ruchomych części jak pokazano na ilustracji.
 5. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkość obrotową silnika w celu pod- ładowania rozładowanego akumulatora 12-woltowego.
 6. Otworzyć i zamknąć dowolne drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.
 7. Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkość obrotową silnika, uruchomić hybrydowy układ napędowy, wybierając przyciskiem rozruchu stan ON.
 8. Upewnić się, że lampka kontrolna "READY" świeci się. Jeżeli lampka kontrolna "READY" nie zaświeca się, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub z innym specjalistycznym warsztatem.
 9. Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejności do tej, w jakiej były podłączane.

Po uruchomieniu hybrydowego układu napędowego należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego w przypadku rozładowania akumulatora 12-woltowego

Nie wolno uruchamiać hybrydowego układu napędowego przez pchanie lub holowanie samochodu.

W celu ochrony akumulatora 12-woltowego przed rozładowaniem

Ładowanie akumulatora 12-woltowego

Zgromadzona w akumulatorze 12-woltowym energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne.

Wwyniku długotrwałego postoju samochodu może dojść do rozładowania akumulatora 12-woltowego, co uniemożliwi rozruch hybrydowego układu napędowego.

(Ładowanie akumulatora 12-woltowego następuje automatycznie podczas jazdy.)

Doładowanie lub wymiana akumulatora 12-woltowego


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub wybuchu akumulatora 12-woltowego

Wcelu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora 12-woltowego, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Środki ostrożności dotyczące akumulatora 12-woltowego

Wewnątrz akumulatora 12-woltowego znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora 12-woltowego należy zachować opisane poniżej środki ostrożności:

Po naładowaniu akumulatora 12-woltowego

W celu sprawdzenia akumulatora 12-woltowego należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Lexusa lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli akumulator 12-woltowy jest niesprawny, dalsze jego użytkowanie mo- że spowodować, iż będzie on emitował bezwonny gaz, który może być szkodliwy dla zdrowia pasażerów.

Gdy dokonuje się wymiany akumulatora 12-woltowego


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodzący lub pasek napędowy osprzętu silnika.

Zacisk do awaryjnego rozruchu

Zacisk do awaryjnego rozruchu przeznaczony jest do ładowania akumulatora 12-woltowego z innego samochodu w razie sytuacji awaryjnej. Nie należy wykorzystywać zacisku do awaryjnego rozruchu samochodu do uruchamiania innego pojazdu.

Uruchamianie hybrydowego układu napędowego

Sprawdzić, czy dśwignia przekładni napędowej znajduje się w po- łożeniu P i wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Dotkną ...

Gdy samochód ulegnie przegrzaniu

O przegrzaniu samochodu mogą świadczyć niżej opisane objawy. Zaświeca się lampka ostrzegawcza wysokiej temperatury płynu w układzie ch ...

Zobacz tez:

Trzecie Światło stop
Aby wymienić żarówkę procedura jest następująca: otworzyć pokrywę bagażnika; wyją pokrywę A mocowaną na wcisk; nacisnąć na zaczepy mocujące B i wyjąć o ...

Ekran detekcji czujników, odległość samochodu od przeszkody
Pokazywanie odległości Czujniki, które wykryją przeszkodę, zaświecą się na stałe lub będą migać. *1: Obrazy mogą się różnić od tych przedstawionych na ilus ...

Komfort
Włączanie i wyłączanie funkcji dostosowywania pasa bezpieczeństwa Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw. . Za pomocą lub wybrać podmenu Komfort . Potwierdzić za pomo ...

Categorie