Lexus IS300h: Przycisk blokady szyb

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie możliwości otwierania i zamykania okien bocznych przełącznikami znajdującymi się w drzwiach pasażerów.

Lampka kontrolna zacznie się świecić.

Z funkcji tej można korzystać w celu uniemożliwienia dzieciom samodzielnego otwierania i zamykania okna pasażera.

Przycisk blokady szyb


Elektryczne sterowanie szyb działa, gdy

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ON.

Elektryczne sterowanie szybami po wyłączeniu hybrydowego układu napę- dowego

Elektryczne sterowanie szyb działa przez około 45 sekund po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub po jego wyłączeniu. Jednak przestaje działać z chwilą otwarcia przednich drzwi.

Funkcja bezpieczeństwa podczas zamykania

Jeżeli podczas zamykania szyby, jakiś przedmiot znajdujący się pomiędzy ramą szyby i szybą spowoduje jej zablokowanie, szyba zatrzyma się i zostanie nieco opuszczona.

Funkcja bezpieczeństwa podczas otwierania

Jeżeli podczas otwierania szyby jakiś przedmiot znajdujący się pomiędzy drzwiami i szybą spowoduje jej zablokowanie, szyba zatrzyma się.

Gdy szyba nie zamyka się lub nie otwiera w prawidłowy sposób

Jeżeli funkcja bezpieczeństwa nie działa prawidłowo i szyby nie mogą zostać całkowicie zamknięte lub otwarte, należy wykonać poniższe czynności, używając przycisku elektrycznego sterowania szyb znajdującego się przy odpowiednich drzwiach.

  1. Przyciskiem rozruchu wybrać stan ON.
  2. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem i całkowicie zamknąć szybę.
  3. Zwolnić na chwilę przycisk, a następnie ponownie przytrzymać w pozycji zamykania jednym ruchem przez około 6 sekund lub dłużej.
  4. Przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu otwierania jednym ruchem. Po całkowitym otwarciu szyby jeszcze przez 1 sekundę lub dłużej przytrzymać przycisk w tej pozycji.
  5. Na chwilę zwolnić przycisk elektrycznego sterowania szyb i ponownie przytrzymać go w położeniu otwierania jednym ruchem przez około 4 sekundy lub dłużej.
  6. Ponownie przytrzymać przycisk elektrycznego sterowania szyb w położeniu zamykania jednym ruchem. Po zamknięciu szyby jeszcze przez 1 sekundę lub dłużej przytrzymać przycisk w tej pozycji.

W przypadku zwolnienia przełącznika podczas przemieszczania się szyby konieczne będzie powtórzenie operacji od początku.

Jeżeli w dalszym ciągu, po prawidłowym wykonaniu powyższych działań, szyba nie może zostać całkowicie zamknięta lub otwarta, należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Działanie okien połączone z zamykaniem drzwi

*: Ustawienia te muszą być dostosowane do potrzeb użytkownika w autoryzowanej stacji obsługi Lexusa lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Gdy akumulator 12-woltowy jest odłączony

Przycisk blokady szyb jest wyłączony. Jeśli trzeba, należy nacisnąć przycisk blokady szyb po podłączeniu akumulatora 12-woltowego.

Sygnał ostrzegawczy otwartych okien elektrycznie sterowanych

Kiedy przycisk rozruchu jest wyłączony i drzwi kierowcy są otwarte wraz z otwartymi oknami sterowanymi elektrycznie, rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zespole wskaśników pokazywany będzie komunikat.

Ustawienia własne

Można zmienić ustawienia (np. działanie połączone z zamykaniem drzwi).


Należy stosować następujące środki ostrożności.

Nieprawidłowe postępowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

Zamykanie okien

Funkcja bezpieczeństwa podczas zamykania

Funkcja bezpieczeństwa podczas otwierania

Otwieranie i zamykanie szyb bocznych

Elektrycznie sterowane szyby mogą być podnoszone i opuszczane za pomocą przełączników. Obsługa przełączników powoduje ruch ...

Okno dachowe

Do otwierania i zamykania okna dachowego oraz jego uchylania i opuszczania służą przełączniki w górnej konsoli. ...

Zobacz tez:

Wybór stacji radiowych
Aktywna lista stacji Stacja zapisana w pamięci Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać stację 2 z podaniem jej częstotliwości lub nazwy stacji. Tylko jeśli stacja 2 jest zapisana, dodatkowo wyświetlana jest pozycja w ...

Panel obsługi z prawej strony
Pojazdy z systemem Audio 20: Włączanie funkcji sterowania głosem nawigacji (patrz instrukcja obsługi producenta) Pojazdy z systemem COMAND ...

Ważne zasady bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje s ...

Categorie