Audi A4: Położenia dźwigni przełączania

W niniejszym punkcie objaśnione zostały wszystkie położenia dźwigni zakresów.

Rys. 142 Wyświetlacz: położenia dźwigni przełączania
Rys. 142 Wyświetlacz: położenia dźwigni przełączania

 Wybrane położenie dźwigni pojawiają się wyświetlaczu zestawu wskaźników.

P - Blokada parkowania

W tym położeniu koła napędowe są zablokowane mechanicznie.

Blokadę parkowania można włączyć tylko po zatrzymaniu się samochodu =>
celu włączenia zakresu P i przełączenia z tego położenia, nacisnąć przycisk blokujący (przycisk w uchwycie dźwigni) /'jednocześnie nacisnąć pedał hamulca. Wyłączanie działa tylko przy włączonym zapłonie.

R - Wsteczny bieg

Po włączeniu wstecznego biegu skrzynia wybiera automatycznie najniższe przełożenie.

Wsteczny bieg można włączyć tylko po zatrzymaniu się samochodu i przy wolnych obrotach silnika =>


Aby wybrac hrać położenie R, nacisnąć przycisk blokujący / jednocześnie woznac pedał hamulca. W położeniu R dźwigni przełączania, przy wlaczonym w zależności od wersji samochodu świeci się jeden lub dwa reflektory do jazdy wstecz.

N- Położenie neutralne (bieg jałowy)

D- położenie dojazdy do przodu

Wtym położeniu przekładnia automatycznie wybiera optymalne przełożenie. Przełożenie zależy od obciążenia silnika, prędkości jazdy i dynamicznego programu regulacji ( D R P ) .

A b y w y b r a ć zakres D z położenia N, przy prędkości jazdy mniejszej niż 5km/h lub po zatrzymaniu się samochodu, należy nacisnąć pedał hamulca

Wokreślonych warunkach (np. jazda w górach albo holowanie przyczepy) korzystne może być wcześniejsze włączenie zakresu tiptronic =>strona 136, w celu ręcznego dopasowania przełożenia do warunków jazdy.

S- Położenie sportowe

Położenie S powinno być wybierane do jazdy sportowej. Rezerwy mocy silnika będą w pełni wykorzystywane. Podczas przyspieszania następuje wyraźne przełączanie zakresów.

Abywybrać zakres S z położenia N, nacisnąć pedał hamulca przy prędkości jazdy niższej niż 5 km/h lub po zatrzymaniu się samochodu

UWAGA!

Informacja

Wprowadzenie

Dotyczy samochodów z przekładnią multitronic Samochód jest wyposażony w elektronicznie sterowaną przekładnię bezstopniową (multit ...

Blokada dźwigni przełączania zakresów

Blokada dźwigni zabezpiecza przez nieuważnym włączeniem zakresu jazdy i w ten sposób przed przypadkowym ruszeniem samochodu. Rys. 143 Blokada d ...

Zobacz tez:

Sterowanie systemem audio
A Zwiększanie głośności B Wyszukiwanie w górę zakresu C Zmniejszanie głośności D Wyszukiwanie w dół zakresu E Tryb Tryb Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, aby wybrać źródło dźwięku. Naciśnij przycisk trybu, aby: ...

Za pomocą przycisku pamięci położeń
W celu ułatwienia parkowania lusterko zewnętrzne po stronie pasażera można tak ustawić, że po włączeniu biegu wstecznego będzie w nim widoczne prawe tylne koło. Położenie to można zapisać w pamięci za pomocą przycisku M   4 ...

Wyciszanie mikrofonu
Można wyciszyć mikrofon podczas połączenia. Gdy mikrofon jest wyciszony, na ekranie pojawi się potwierdzenie. Zespoły audio z zielonym przyciskiem przyjmowania połączenia Naciśnij przycisk przyjmowania połączenia. Naciśnij przycis ...

Categorie